עבודה זרה ה' 

יום רביעי, " " 26/09/2018
(PDF)
 
כל הזכויות שמורות © ל"פרק היומי" 2007 Yuronet.com