כלים י"ט 

יום רביעי, " " 23/01/2019
(PDF)
 
כל הזכויות שמורות © ל"פרק היומי" 2007 Yuronet.com