כלים כ"ד 

יום שני, " " 21/08/2017
(PDF)
 
כל הזכויות שמורות © ל"פרק היומי" 2007 Yuronet.com