סוכה ה' 

יום שישי, ' " 20/04/2018
(PDF)
 
כל הזכויות שמורות © ל"פרק היומי" 2007 Yuronet.com